top of page

On the road


Ciąglw w podróży

Inaczej niż otoczony narzędziami rzemieślnik i stojący przy maszynie robotnik, fotograf jest wewnątrz aparatu, jest z nim spleciony. Jest to relacja nowego rodzaju, gdzie człowiek nie jest ani stałą, ani zmienną, lecz wraz z aparatem zlewa się w jedną całość.

V. Flusser, "Ku filozofii fotografii"


Stay Up-To-Date with New Posts

Search By Tags

Nie ma jeszcze tagów.
bottom of page