top of page

Searching :)


"Na tej ponurej pustyni nagle pojawia się przede mną zdjęcie: ożywia mnie, a ja też użyczam mu życia. Bo tak muszę nazwać siłę przyciągania, która sprawia, że zdjęcie istnieje: ożywianie. Zdjęcie samo w sobie nie jest ożywione ( nie wierzę w zdjęcia "jak żywe") ale mnie ożywia : tak właśnie oddziałuje każda przygoda."

Roland Barthes "Światło Obrazu"

Stay Up-To-Date with New Posts

Search By Tags

Nie ma jeszcze tagów.
bottom of page